Matýskova matematika, 1. díl, strana 3, cvičení 1

Matýskova matematika, 1. díl, strana 3, cvičení 2

zpět na 2vpřed na 4