Matýskova matematika pro 4. ročník

Řadě učebnic a pracovních sešitů pro výuku matematiky ve 4. ročníku ZŠ byla udělena schvalovací doložka MŠMT:

“Schválilo MŠMT č. j.: MSMT-25 873/2015 dne 20. října 2015 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Matematika a její aplikace s dobou platnosti šest let.”

Matýskova matematika pro 4. ročník je svojí strukturou obdobná Matýskově matematice pro 3. ročník. Skládá se ze tří učebnic a tří pracovních sešitů:

  • Matýskova matematika, 1. díl (číselný obor 0 až 10 000),
  • Matýskova matematika, 2. díl (číselný obor 0 až 1 000 000),
  • samostatná učebnice Geometrie.

K učebnicím a pracovním sešitům vznikne i multimediální interaktivní učebnice MIUč+.

Jednotlivé tituly řady si můžete prohlédnout přímo na stránkách www.nns.cz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.