Geometrie pro 4. ročník, strana 29, úvod A

Geometrie pro 4. ročník, strana 29, cvičení 1

Geometrie pro 4. ročník, strana 29, cvičení 2

Geometrie pro 4. ročník, strana 29, cvičení 3a

Geometrie pro 4. ročník, strana 29, cvičení 3b

Geometrie pro 4. ročník, strana 29, cvičení 3c

Geometrie pro 4. ročník, strana 29, cvičení 3d

zpet na 28vpred na 30