magnetické dopočítadlo

Dopočítadlo je pomůcka rozvíjející matematické představy žáků. Napomáhá nejprve v pochopení velikosti jednotlivých čísel, následně jednotlivých matematických operací. Pravidelná manipulace s dopočítadlem zároveň umožňuje lepší upevňování nově nabytých poznatků.

• Magnetické dopočítadlo je dostatečně velké a přehledné. • Díky magnetickým páskům je manipulace snadná a tichá. • Vizuálně znázorní nejen umístění čísla na číselné ose, ale i jeho mohutnost (velikost). • Žáci intuitivně chápou způsob práce. • Pomáhá pochopit matematické operace i žákům s dyskalkulií a integrovaným žákům.magnetické dopočítadlo obsahuje2

S magnetickým dopočítadlem hravě zvládnete

Výuková videa Vám ukážou, jak na to:

Jak hravě zvládnete porovnávání?


Jak hravě zvládnete rozklad čísel?Jak hravě zvládnete sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku?

Jak hravě zvládnete dopočítávání?

Jak hravě zvládnete sčítání a odčítání s přechodem přes desítku?

Jak hravě zvládnete násobení a dělení?


Jak hravě zvládnete dělení na části?

Magnetické dopočítadlo můžete objednat na www.nns.cz.