Výuková videa Vás provedou výukou matematiky od 1. do 5. ročníku základní školy. Stačí si vybrat díl Matýskovy matematiky a můžete si přehrát výuková videa vytvořená k jednotlivým stranám:

  1. ročník: 1. díl, 2. díl3. díl (Aktualizované vydání 2018–2019)
  2. ročník: 4. díl, 5. díl (Aktualizované vydání 2019–2020), 6. díl (výuková videa pro aktualizovaný 6. díl se nyní připravují, ta již hotová jsou k dispozici zde)
  3. ročník: 7. díl, 8. díl, Geometrie pro 3. ročník
  4. ročník: 4. ročník, 1. díl, 4. ročník, 2. díl, Geometrie pro 4. ročník
  5. ročník: 5. ročník, 1. díl, 5. ročník, 2. díl, Geometrie pro 5. ročník

Aktualita: Můžete si stáhnout metodické poznámky ke 4. dílu aktualizovaného vydání Matýskovy matematiky.

Obsahy jednotlivých dílů si můžete prohlédnout zde.

Výuková videa pro inspiraci k činnostem s Magnetickým dopočítadlem naleznete zde.

Stále můžete využívat i videa k původním vydáním pro 1. a 2. ročník:

1. ročník: 1. díl, 2. díl, 3. díl 2. ročník: 4. díl, 5. díl, 6. díl