magnetické dopočítadloDopočítadlo je pomůcka rozvíjející matematické představy žáků. Napomáhá nejprve v pochopení velikosti jednotlivých čísel, následně jednotlivých matematických operací. Pravidelná manipulace s dopočítadlem zároveň umožňuje lepší upevňování nově nabytých poznatků.

• Magnetické dopočítadlo je dostatečně velké a přehledné. • Díky magnetickým páskům je manipulace snadná a tichá. • Vizuálně znázorní nejen umístění čísla na číselné ose, ale i jeho mohutnost (velikost). • Žáci intuitivně chápou způsob práce. • Pomáhá pochopit matematické operace i žákům s dyskalkulií a integrovaným žákům.magnetické dopočítadlo obsahuje2

S magnetickým dopočítadlem hravě zvládneteMagnetické dopočítadlo můžete objednat na www.nns.cz.