Matýskova matematika, 5. díl, strana 3, cvičení 1

Matýskova matematika, 5. díl, strana 3, cvičení 2

Matýskova matematika, 5. díl, strana 3, cvičení 3

vpred na 4Matýskova matematika, 5. díl – strana 2 (aktualizované vydání)