Matýskova matematika, 6. díl, strana 4, cvičení 1

Matýskova matematika, 6. díl, strana 4, cvičení 2

Matýskova matematika, 6. díl, strana 4, cvičení 3

vpred na 5Matýskova matematika, 6. díl – strana 3 (aktualizované vydání)