Matýskova matematika, 6. díl, strana 8, cvičení 1

Matýskova matematika, 6. díl, strana 8, cvičení 2

vpred na 9Matýskova matematika, 6. díl – strana 7 (aktualizované vydání)