NOVINKA Metodický průvodce pro 5. ročník

Již máme skladem 1. a 2. díl.

Metodický průvodce k učebnici Matýskova matematika, 1. díl

Průvodce obsahuje kromě metodického průvodce k jednotlivým stranám učebnice Matýskova matematika pro 5. ročník, 1. díl, také návrh ročního plánu, klíčové kompetence, očekávané výstupy, výsledky cvičení, odkazy na výuková videa a prostor pro poznámky vyučujícího.

Metodický průvodce k učebnici Matýskova matematika, 2. díl

Průvodce obsahuje metodické pokyny ke stranám 2 až 64 učebnice Matýskova matematika pro 5. ročník, 2. díl. Součástí jsou i výsledky cvičení, odkazy na výuková videa a prostor pro poznámky vyučujícího.

Více informací zde.

NOVINKA MIUč+ Matýskova matematika pro 5. ročník

Již lze stahovat všechny 3 díly MIUč+ Matýskova matematika pro 5. ročník.

matyskova matematika 5 miuc

MIUč+ Matýskova matematika 5 obsahuje:

 • interaktivní verzi učebnice Matýskova matematika, 1. díl pro 5. ročník,

5-35-1 miuc matyskova matematika rimske cislice

 • interaktivní verzi učebnice Matýskova matematika, 2. díl pro 5. ročník,
 • interaktivní verzi učebnice Geometrie Matýskova matematika, pro 5. ročník,
 • interaktivní verze tří pracovních sešitů pro 5. ročník,

5-35-1 miuc matyskova matematika 5 ps

 • interaktivní cvičení,
 • animace vysvětlující učivo,
 • audia (výslovnost anglických klíčových slov).

Informace, jak získat MIUč+ zdarma.

MIUč+ můžete používat na interaktivní tabulipočítači nebo tabletu (OS Windows, Android, v betaverzi na iOS).

Vyzkoušejte zdarma kteroukoli MIUč+ na 30 dní. Postup instalace naleznete na www.miucplus.cz.

MIUč+ je možné zakoupit v licencích:

1. časově neomezená školní multilicence

2. školní multilicence na 1 školní rok

3. žákovská licence na 1 školní rok

Přehled MIUč+ naleznete zde.

 

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Matýskova matematika

Představujeme Vám ucelenou řadu učebnic a pracovních sešitů pro výuku matematiky pro 1. stupeň základních škol, která byla dokončena v letošním roce.
• Celá tato řada učebnic vede žáky k rozvoji čtenářské gramotnosti, finanční gramotnosti, rozvoji logického uvažování, prostorové představivosti a k samostatnosti.
• Nové učivo je vždy v učebnicích systematicky a názorně vysvětleno.
• Ke všem učebnicím jsou k dispozici pracovní sešity.
• Učebnice i pracovní sešity pro 1. až 5. ročník mají udělenu schvalovací doložku MŠMT.
• Učebnice i pracovní sešity vedou k naplnění očekávaných výstupů dle nejnovější verze RVP ZV.

Učebnice pro 1. a 2. ročník

• Již od 1. dílu matematiky jsou žáci vedeni ke čtení a pochopení zadaných úkolů – od piktogramů ke komplexním zadáním.
• Vysvětlení nové látky – je doprovázeno názornými kresbami a vzorovými příklady.
• Uplatnění praktického čtení s porozuměním – od obrázkového čtení, přes jednoduché pokyny k systematickému řešení slovních úloh.
• Praktická provázanost s učivem českého jazyka a prvouky.
• Zaměření na uplatnění matematických dovedností v běžném životě.
• Vyhledávání údajů z grafického znázornění a z jednoduchých diagramů.
• Více možností k pochopení látky – učivo je vždy rozčleněno do několika kapitol, v nichž se jednotlivé typy úkolů opakují.
• Zařazení jednotlivých dílů matematiky do příslušných ročníků lze nastavit podle individuálních potřeb škol v souladu se ŠVP (týká se dílů mezi 1. a 2. ročníkem a mezi 2. a 3. ročníkem).

Učebnice pro 3. až 5. ročník

• Geometrie – je vyčleněna jako samostatná učebnice již od 3. ročníku. Učebnice geometrie nevyžaduje návaznost na přechozí díly Matýskovy matematiky.
• Prostorová představivost – úkoly tohoto typu jsou zařazovány průběžně v rámci učiva geometrie.
• Finanční gramotnost – je pravidelně zařazována v jednotlivých dílech, v 5. ročníku je učivu věnována celá kapitola.
• Práce s diagramy a grafy – učebnice obsahují dostatek úkolů, v nichž je zapotřebí s grafy a diagramy aktivně pracovat.
• Slovní úlohy – jsou zadávány tak, aby žákům zábavnou formou rozšiřovaly všeobecný přehled.
• Úlohy, se kterými se žáci setkávají u přijímacích pohovorů na víceletá gymnázia, jsou zařazeny
zejména v učebnicích pro 5. ročník, typová řešení jsou vždy řádně vysvětlena.
• Animace a kresby – zábavnou formou pomáhají přiblížit probíranou tematiku.

Metodické průvodce k učebnicím obsahují seznamy očekávaných výstupů ke každé straně učebnice, od 4. ročníku obsahují i řešení jednotlivých cvičení.

Přehled jednotlivých titulů řady najdete zde.

Multimediální interaktivní učebnice plus

MIUč+ Matýskova matematika a Geometrie obsahují interaktivní verzi všech tištěných učebnic matematiky pro 1.–5. ročník včetně všech pracovních sešitů. Najdete zde i další multimédia, vyučující může také snadno vkládat vlastní materiály (např. fotografie) a vytvářet vlastní cvičení.

Dosud vyšly MIUč+ pro 1.– 4. ročník.

V srpnu 2017 vyjde MIUč+ Matýskova matematika 5, jejíž součástí jsou interaktivní verze učebnic (1. díl, 2. díl a geometrie), pracovní sešity (1. díl, 2. díl a geometrie), interaktivní cvičení, animace a další multimédia.

Ve spodní části každé stránky tištěné učebnice naleznete klíčové pojmy, které se vztahují k probírané látce a jsou přeloženy do anglického jazyka. Audionahrávky těchto pojmů jsou namluveny rodilým mluvčím a naleznete je právě v MIUč+.

Vyzkoušejte si je na 30 dní zdarma. Více informací naleznete na www.nns.cz/blog/vyzkousejte-miuc/.

Přehled MIUč+ naleznete zde.

 

Právě vyšla samostatná učebnice a pracovní sešit geometrie pro 5. ročník

V rámci řady Matýskova matematika pro 1. stupeň ZŠ vydáváme učebnice geometrie  jako samostatné učebnice již od 3. ročníku.

Nyní vyšla samostatná učebnice, pracovní sešit a doplňkový sešit k učebnici geometrie pro 5. ročník.

Celá řada má udělenu schvalovací doložku MŠMT.

Učebnice geometrie nevyžadují návaznost na předchozí díly Matýskovy matematiky.

Učivo geometrie pro 5. ročník je nejprve systematicky zopakováno a postupně lehce rozšiřováno. Učebnice směřuje především k upevnění vědomostí z předchozích ročníků a rozvoji logického uvažování při řešení úkolů. Nově jsou žáci seznámeni např. se souřadnicovým systémem. Obdobně jako v 1 a 2. díle matematiky jsou i v Geometrii zařazeny obtížnější logické úlohy s vysvětlením typové úlohy a s příklady k jejich procvičování.

Učebnici a pracovní sešit si můžete prohlédnout zde.

V srpnu 2017 vyjde multimediální interaktivní učebnice MIUč+ Matýskova matematika 5, jejíž součástí jsou interaktivní verze učebnic (1. díl, 2. díl a geometrie), pracovní sešity (1. díl, 2. díl a geometrie), interaktivní cvičení, animace a další multimédia.

Ve spodní části každé stránky učebnice naleznete klíčové pojmy, které se vztahují k probírané látce a jsou přeloženy do anglického jazyka. Audionahrávky těchto příkladů jsou namluveny rodilým mluvčím a naleznete je v multimediální interaktivní učebnici (MIUč+).

Matýskova matematika pro 5. ročník

Řadě učebnic a pracovních sešitů pro výuku matematiky v 5. ročníku ZŠ byla udělena schvalovací doložka MŠMT:

“Schválilo MŠMT č. j.: MSMT-23 167/2016 dne 7. září 2016 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Matematika s dobou platnosti šest let.”

Matýskova matematika pro 5. ročník je svojí strukturou obdobná Matýskově matematice pro 4. ročník. Skládá se ze tří učebnic a tří pracovních sešitů:

 • – Matýskova matematika, 1. díl,
 • – Matýskova matematika, 2. díl,
 • – samostatná učebnice Geometrie.

K učebnicím a pracovním sešitům vznikne i multimediální interaktivní učebnice MIUč+.

A připravujeme metodické průvodce k učebnicím.

Učebnice se můžete prohlédnout zde.

Matýskova matematika pro 4. ročník

Řadě učebnic a pracovních sešitů pro výuku matematiky ve 4. ročníku ZŠ byla udělena schvalovací doložka MŠMT:

“Schválilo MŠMT č. j.: MSMT-25 873/2015 dne 20. října 2015 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Matematika a její aplikace s dobou platnosti šest let.”

Matýskova matematika pro 4. ročník je svojí strukturou obdobná Matýskově matematice pro 3. ročník. Skládá se ze tří učebnic a tří pracovních sešitů:

 • – Matýskova matematika, 1. díl (číselný obor 0 až 10 000),
 • – Matýskova matematika, 2. díl (číselný obor 0 až 1 000 000),
 • – samostatná učebnice Geometrie.

K učebnicím a pracovním sešitům vznikne i multimediální interaktivní učebnice MIUč+.

Jednotlivé tituly řady si můžete prohlédnout přímo na stránkách www.nns.cz.

Akční nabídky Matýskova Matematika pro školní rok 2015/2016

Připravili jsme akční nabídky pro školy, které umožňují získat jednotlivé MIUč+ Matýskova matematika pro 1. – 3. ročník zdarma.

MIUč+ obsahují interaktivní verze učebnic Matýskova matematika,, interaktivní verze pracovních sešitů Procvičujeme s Matýskem, interaktivní cvičení, animace, webové odkazy a audia.

Více informací na www.nns.cz

Matýskova matematika pro 3. ročník

Řadě učebnic a pracovních sešitů pro výuku matematiky v 3. ročníku ZŠ byla udělena schvalovací doložka MŠMT a všechny díly jsou k dispozici skladem.

Řada matematiky pro 3. ročník se liší od řady pro 1. a 2. ročník ve formátech učebnic a pracovních sešitů. Učebnice pro 3. ročník mají formát B5 a pracovní sešity byly zvětšeny na formát A4.

Samostatná učebnice geometrie nevyžaduje návaznost na předchozí díly Matýskovy matematiky.

I k těmto dílům Matýskovy matematiky pro Vás připravujeme výuková videa, která budou postupně zpřístupňována na těchto webových stránkách.

Více informací najdeta na www.nns.cz