Geometrie pro 4. ročník, strana 16, úvod A

Geometrie pro 4. ročník, strana 16, cvičení 1a

Geometrie pro 4. ročník, strana 16, cvičení 1b

Geometrie pro 4. ročník, strana 16, cvičení 1c

Geometrie pro 4. ročník, strana 16, úvod B

Geometrie pro 4. ročník, strana 16, cvičení 2a

Geometrie pro 4. ročník, strana 16, cvičení 2b

Geometrie pro 4. ročník, strana 16, cvičení 2c

zpet na 15vpred na 17