Geometrie pro 4. ročník, strana 37, úvod A

Geometrie pro 4. ročník, strana 37, cvičení 1

Geometrie pro 4. ročník, strana 37, cvičení 2a

Geometrie pro 4. ročník, strana 37, cvičení 2b

Geometrie pro 4. ročník, strana 37, cvičení 2c


zpet na 36vpred na 38