Geometrie pro 4. ročník, strana 38, úvod A

Geometrie pro 4. ročník, strana 38, cvičení 1

Geometrie pro 4. ročník, strana 38, cvičení 2a

Geometrie pro 4. ročník, strana 38, cvičení 2b

Geometrie pro 4. ročník, strana 38, cvičení 2c

 

zpet na 37vpred na 39