Geometrie pro 4. ročník, strana 57, úvod A

Geometrie pro 4. ročník, strana 57, cvičení 1

Geometrie pro 4. ročník, strana 57, úvod B

Geometrie pro 4. ročník, strana 57, úvod C

zpet na 55vpred na 58