Matýskova matematika, 6. díl, strana 6, cvičení 1

vpred na 7Matýskova matematika, 6. díl – strana 5 (aktualizované vydání)