Geometrie pro 4. ročník, strana 11, úvod A

Geometrie pro 4. ročník, strana 11, úvod B

Geometrie pro 4. ročník, strana 11, cvičení 1

Geometrie pro 4. ročník, strana 11, cvičení 2

Geometrie pro 4. ročník, strana 11, cvičení 3

zpet na 10vpred na 12