Geometrie pro 4. ročník, strana 14, úvod A

Geometrie pro 4. ročník, strana 14, cvičení 1

Geometrie pro 4. ročník, strana 14, cvičení 2

zpet na 13vpred na 15