Geometrie pro 4. ročník, strana 51, úvod A

Geometrie pro 4. ročník, strana 51, cvičení 1

Geometrie pro 4. ročník, strana 51, cvičení 2

Geometrie pro 4. ročník, strana 51, cvičení 3a

Geometrie pro 4. ročník, strana 51, cvičení 3b

Geometrie pro 4. ročník, strana 51, cvičení 3c

Geometrie pro 4. ročník, strana 51, cvičení 3d

Geometrie pro 4. ročník, strana 51, cvičení 3e

zpet na 50vpred na 52