Matýskova matematika, 1. díl, strana 2, cvičení 1

Matýskova matematika, 1. díl, strana 2, cvičení 2

Matýskova matematika, 1. díl, strana 2, cvičení 3

vpred na 3Matýskova matematika, 1. díl – strana 1 (aktualizované vydání)