Matýskova matematika, 1. díl, strana 54, cvičení 1

Matýskova matematika, 1. díl, strana 54, cvičení 2

Matýskova matematika, 1. díl, strana 54, cvičení 3

Matýskova matematika, 1. díl, strana 54, cvičení 4

zpět na 53vpred na 55