Matýskova matematika, 5. díl, strana 7, cvičení 1

Matýskova matematika, 5. díl, strana 7, cvičení 2

Matýskova matematika, 5. díl, strana 7, cvičení 3

vpred na 8Matýskova matematika, 5. díl – strana 6 (aktualizované vydání)