Matýskova matematika, 5. díl, strana 9, cvičení 1

Matýskova matematika, 5. díl, strana 9, cvičení 2

Matýskova matematika, 5. díl, strana 9, cvičení 3

vpred na 10Matýskova matematika, 5. díl – strana 8 (aktualizované vydání)