Připravujeme pro Vás nové úlohy k rozvoji digitální kompetence žáků, především s ohledem na vyhledávání informací na internetu.

Úlohy navazují na konkrétní slovní úlohy v učebnicích, jejich interaktivní podoba umožňuje je snadno aktualizovat.

S náměty a připomínkami nás můžete kontaktovat na dk@nns.cz

Úlohy pro Matýskovu matematiku 5. ročník 1. díl