Aktualizováno 20. 11. 2018

Pořádáme pro Vás prezentační akreditované vzdělávací semináře vedené spoluautory učebních materiálů „Matýskova matematika“, na kterých bychom Vás rádi seznámili především s tím, co prostřednictvím metodické příručky nelze sdělit.

Aktuální termíny seminářů:

SEMINÁŘ „INSPIRACE PRO ČESKÝ JAZYK A MATEMATIKU  V 1. ROČNÍKU“

20. 3. 2019 v Miloticích

LETNÍ ŠKOLA ČTENÁŘSKÉ A MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI V 1. ROČNÍKU

18. 8. 2019 – 23. 8. 2019  v Liberci (lze financovat ze Šablony II)


LETNÍ ŠKOLA ČTENÁŘSKÉ A MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI V 1. ROČNÍKU

NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. ve spolupráci s firmou GEOM.cz pořádají akreditovaný vzdělávací seminář Letní škola čtenářské a matematické gramotnosti.

Termín: (večer) 18. 8. 2019 – 23. 8. 2019 (dopoledne)

Místo: Hotel Petra, Ještědská 680/121, Liberec 8 – Hanychov  (http://www.hotelpetra.cz/cs/)

Lektor: Mgr. Miloš Novotný (pedagog, tvůrce metody a spoluautor materiálů)

Letní škola Vám představí metodicko-didaktickou formu práce při výuce českého jazyka a matematiky v 1. ročníku ZŠ. Seznámí Vás s výukovými materiály Čteme a píšeme s Agátou aMatýskova matematika zaměřené na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti.

Získáte řadu námětů využitelných ve Vaší praxi a proberete konkrétní postupy umožňující aktivní propojení všech předmětů. Seznámíte se i s Multimediální interaktivní učebnicí (MIUč+) a možnostmi, jak zapojit všechny žáky do výuky, přitom nezapomenout na žáky s inkluzí.

Letní škola je vhodná pro všechny vyučující, kteří učí v 1. ročníku. Kurzem Vás provede zkušený učitel a spoluautor řady učebnic Mgr. Miloš Novotný, tvůrce myšlenky metoda tří startů.

Rozsah: 32 vyučovacích hodin

Cena za účastníka: 7 990 Kč

          zahrnuje kurzovné (32 hod.), ubytování a plnou penzi po dobu konání letní školy

Pro přihlášení na seminář nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese katerina.vasicova@nns.cz nebo telefonním čísle 608 083 358.

Hodnocení semináře jejich účastníky:

„Letní škola byla velmi inspirující. Oceňuji vynikající nasazení a profesionalitu. Děkuji za podnětný kurz.“ (účastnice Letní školy – 10 let praxe)

„Obsah a náplň kurzu mě velmi oslovil a nadchl. Metodické zpracování řady učebnic a MIUč+ mi nabil „pracovní novou krev do žil.“ (účastnice Letní školy – 25 let praxe)

„Mám 30ti letou praxi, ale i přesto byla LŠ pro mě velmi inspirativní a přínosná. Doporučuji.“ (účastnice Letní školy – 30 let praxe)

Semináře konané v roce 2018: 19. – 24. 8. 2018 v Liberci


SEMINÁŘ „MATÝSKOVA MATEMATIKA (matematická gramotnost v 1.–5. ročníku)“

Stručný obsah:

 • představení vzdělávacích materiálů Matýskova matematika, jejich 5 principů
 • seznámení s MIUč+ Matýskova matematika a výukovými videi
 • představení učební pomůcky Magnetické dopočítadlo
 • seznámení s rozvojem vzdělávacího obsahu souboru učebnic Matýskova matematika v 1.–5. ročníku
 • obeznámení s možnostmi propojení s materiály Čteme a píšeme s Agátou
 • řízená diskuze

Rozsah: 4 vyučovací hodiny

Cena za účastníka: 690 Kč

Lektor: Mgr. Miloš Novotný

Aktuální termíny seminářů:

Nové termíny a místa konání připravujeme, pokud máte předběžný zájem se semináře účastnit kontaktujte nás na katerina.vasicova@nns.cz nebo na telefonním čísle 608 083 358.

Pokud vás připravovaný seminář zaujal a máte zájem o jeho realizaci u vás na škole, kontaktujte nás. Uskutečnění kurzu je podmíněno zajištěním minimálního počtu 6 účastníků semináře.


SEMINÁŘ „ČTENÁŘSKÁ A MATEMATICKÁ GRAMOTNOST V 1. ROČNÍKU“ se zaměřením na „Matýskovu matematiku a Čteme a píšeme s Agátou“

Stručný obsah:

 • úvodní seznámení s materiály Matýskova matematika a Čteme a píšeme s Agátou
 • představení metody tří startů5 principů Matýskovy matematiky
 • seznámení se společnými vzdělávacími strategiemi ve výuce českého jazyka a matematiky v 1. ročníku
 • obeznámení s průběhem vzdělávání v českém jazyce a matematice prostřednictvím multimediálních interaktivních učebnic během celého školního roku
 • představení učební pomůcky Magnetické dopočítadlo
 • praktické ukázky materiálů pro 2. a 3. ročník navazujících na „Čteme a píšeme s Agátou“ a „Matýskova matematika“
 • vzájemné sdílení zkušeností z výuky

Rozsah: 2 x 8 vyučovacích hodin

Cena za účastníka: 2 980 Kč

Lektor: Mgr. Miloš Novotný

Aktuální termíny seminářů:

Nové termíny a místa konání připravujeme, pokud máte předběžný zájem se semináře účastnit kontaktujte nás na katerina.vasicova@nns.cz nebo na telefonním čísle 608 083 358.


SEMINÁŘ „MATEMATICKÁ GRAMOTNOST V 1. ROČNÍKU“

Stručný obsah:

 • úvodní seznámení s materiály Matýskova matematika s představením jejich 5 principů
 • obeznámení s metodikou práce s aktualizovaným vydáním Matýskovy matematiky pro 1. ročník a s možnostmi propojení s materiály Čteme a píšeme s Agátou
 • seznámení s učební pomůckou Magnetické dopočítadlo a s výukovými videi
 • řízená diskuze

Rozsah: 8 vyučovacích hodin

Cena za účastníka: 1 490 Kč

Lektoři: Mgr. Miloš Novotný

Aktuální termíny seminářů:

Nové termíny a místa konání připravujeme, pokud máte předběžný zájem se semináře účastnit kontaktujte nás na katerina.vasicova@nns.cz.

Pokud vás připravovaný seminář zaujal a máte zájem o jeho realizaci u vás na škole, kontaktujte nás. Uskutečnění kurzu je podmíněno zajištěním minimálního počtu 6 účastníků semináře.

Semináře konané v roce 2018: 28. 8. 2018 v Brně


SEMINÁŘ „VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍCH MATERIÁLŮ PŘI VÝUCE NA 1. STUPNI“ se zaměřením na „Matýskovu matematiku a Čteme a píšeme s Agátou“

Stručný obsah:

 • představení a prvotní seznámení s multimediálními materiály a jejich funkcionalitou
 • seznámení se základním ovládáním MIUč+ (multimediálních materiálů)
 • možnosti využití multimediálních materiálů zejména při výuce v matematice a českém jazyce
 • seznámení s dalšími možnostmi práce s MIUč+, např. vkládání a sdílení vlastních materiálů
 • praktické vyzkoušení si nově nabytých vědomostí
 • řízená diskuze

Rozsah: 4 vyučovací hodiny

Cena za účastníka: 690 Kč

Lektor: Mgr. Miloš Novotný

Nové termíny a místa konání připravujeme, pokud máte předběžný zájem se semináře účastnit kontaktujte nás na katerina.vasicova@nns.cz.


SEMINÁŘ „INSPIRACE PRO ČESKÝ JAZYK A MATEMATIKU V 1. ROČNÍKU“

Stručný obsah:

 • představení metody tří startů, tj. analyticko-syntetickou metodu využívající prvky genetické metody
 • seznámení se vzdělávacími strategiemi ve výuce českého jazyka doplněné o praktické ukázky s multimediální interaktivní učebnicí (MIUč+)
 • představení doplňkových materiálů (Zdokonalujeme čtení, Zdokonalujeme psaní, Kartičky s myšlenkovými mapami, Kartičky k básničkám, Stavebnice ROTO abc)
 • seznámení se vzdělávacími materiály „Matýskova matematika“
 • představení praktického použití a využití pomůcky Magnetické dopočítadlo
 • seznámení s možností propojení materiálů „Čteme a píšeme s Agátou“ s aktualizovaným vydáním „Matýskovy matematiky“ a „Objevujeme a poznáváme s Oskarem“

Rozsah:  4 vyučovací hodiny

Cena za účastníka: 690 Kč

Aktuální termíny seminářů:

20. 3. 2019 v Miloticích

Pro přihlášení se na seminář nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese katerina.vasicova@nns.cz.

Pokud Vás připravovaný seminář zaujal a máte zájem o jeho realizaci u Vás na škole, kontaktujte nás. Uskutečnění kurzu je podmíněno zajištěním minimálního počtu 10 účastníků semináře.

Semináře konané v roce 2018: 22. 3. 2018 v Pacově, 17. 4. 2018 v Budíškovicích, 18. 4. 2018 v Písku, 3. 5. 2018 v Pelhřimově