Aktualizováno 10. 5. 2018

Pořádáme pro Vás prezentační akreditované vzdělávací semináře vedené spoluautory učebních materiálů „Matýskova matematika“, na kterých bychom Vás rádi seznámili především s tím, co prostřednictvím metodické příručky nelze sdělit.

Aktuální termíny seminářů:

SEMINÁŘ „MATÝSKOVA MATEMATIKA (matematická gramotnost v 1.–5. ročníku)“

24. 10. 2018 v Brně (nový termín)
14. 11. 2018 v Praze (nový termín)
8. 11. 2018 v Liberci (nový termín)

SEMINÁŘ „ČTENÁŘSKÁ A MATEMATICKÁ GRAMOTNOST V 1. ROČNÍKU“ se zaměřením na „Matýskovu matematiku a Čteme a píšeme s Agátou“

19. 9. 2018 (I. část) a 27. 2. 2019 (II. část) v Praze (lze financovat ze Šablony II)

SEMINÁŘ „MATEMATICKÁ GRAMOTNOST V 1. ROČNÍKU“

28. 8. 2018 v Brně (lze financovat ze Šablony II)

„LETNÍ ŠKOLA ČTENÁŘSKÉ A MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI V 1. ROČNÍKU“

19. 8. 2018 (večer)– 24. 8. 2018 (dopoledne) v Liberci

Pro přihlášení se na seminář nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese katerina.vasicova@nns.cz


SEMINÁŘ „MATÝSKOVA MATEMATIKA (matematická gramotnost v 1.–5. ročníku)“

Stručný obsah:

 • představení vzdělávacích materiálů Matýskova matematika, jejich 5 principů
 • seznámení s MIUč+ Matýskova matematika a výukovými videi
 • představení učební pomůcky Magnetické dopočítadlo
 • seznámení s rozvojem vzdělávacího obsahu souboru učebnic Matýskova matematika v 1.–5. ročníku
 • obeznámení s možnostmi propojení s materiály Čteme a píšeme s Agátou
 • řízená diskuze

Rozsah: 4 vyučovací hodiny

Cena za účastníka: 690 Kč

Lektor: Mgr. Miloš Novotný

Aktuální termíny seminářů:

24. 10. 2018 v Brně (nový termín)
14. 11. 2018 v Praze (nový termín)
8. 11. 2018 v Liberci (nový termín)

Chcete-li se přihlásit na seminář, kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese katerina.vasicova@nns.cz nebo na telefonním čísle 608 083 358.


SEMINÁŘ „ČTENÁŘSKÁ A MATEMATICKÁ GRAMOTNOST V 1. ROČNÍKU“ se zaměřením na „Matýskovu matematiku a Čteme a píšeme s Agátou“

Stručný obsah:

 • úvodní seznámení s materiály Matýskova matematika a Čteme a píšeme s Agátou
 • představení metody tří startů a 5 principů Matýskovy matematiky
 • seznámení se společnými vzdělávacími strategiemi ve výuce českého jazyka a matematiky v 1. ročníku
 • obeznámení s průběhem vzdělávání v českém jazyce a matematice prostřednictvím multimediálních interaktivních učebnic během celého školního roku
 • představení učební pomůcky Magnetické dopočítadlo
 • praktické ukázky materiálů pro 2. a 3. ročník navazujících na „Čteme a píšeme s Agátou“ a „Matýskova matematika“
 • vzájemné sdílení zkušeností z výuky

Rozsah: 2 x 8 vyučovacích hodin

Cena za účastníka: 2 980 Kč

Lektor: Mgr. Miloš Novotný

Aktuální termíny seminářů:

Praha: 19. 9. 2018 (I. část) a 27. 2. 2019 (II. část) (lze financovat ze Šablony II)

Chcete-li se přihlásit na seminář, kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese katerina.vasicova@nns.cz nebo na telefonním čísle 608 083 358.


SEMINÁŘ „MATEMATICKÁ GRAMOTNOST V 1. ROČNÍKU“

Stručný obsah:

 • úvodní seznámení s materiály Matýskova matematika s představením jejich 5 principů
 • obeznámení s metodikou práce s aktualizovaným vydáním Matýskovy matematiky pro 1. ročník a s možnostmi propojení s materiály Čteme a píšeme s Agátou
 • seznámení s učební pomůckou Magnetické dopočítadlo a s výukovými videi
 • řízená diskuze

Rozsah: 8 vyučovacích hodin

Cena za účastníka: 1 490 Kč

Lektoři: Mgr. Miloš Novotný

Aktuální termíny seminářů:

28. 8. 2018 v Brně (lze financovat ze Šablony II)


Pro přihlášení se na seminář nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese katerina.vasicova@nns.cz.

Jestliže Vás téma semináře zaujalo, a nevyhovuje Vám místo nebo termín, kontaktujte nás, další termíny a místa konání připravujeme.


SEMINÁŘ „VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍCH MATERIÁLŮ PŘI VÝUCE NA 1. STUPNI“ se zaměřením na „Matýskovu matematiku a Čteme a píšeme s Agátou“

Stručný obsah:

 • představení a prvotní seznámení s multimediálními materiály a jejich funkcionalitou
 • seznámení se základním ovládáním MIUč+ (multimediálních materiálů)
 • možnosti využití multimediálních materiálů zejména při výuce v matematice a českém jazyce
 • seznámení s dalšími možnostmi práce s MIUč+, např. vkládání a sdílení vlastních materiálů
 • praktické vyzkoušení si nově nabytých vědomostí
 • řízená diskuze

Rozsah: 4 vyučovací hodiny

Cena za účastníka: 690 Kč

Lektor: Mgr. Miloš Novotný

Nové termíny a místa konání připravujeme, pokud máte předběžný zájem se semináře účastnit kontaktujte nás na katerina.vasicova@nns.cz.


SEMINÁŘ „INSPIRACE PRO ČESKÝ JAZYK A MATEMATIKU NA 1. STUPNI ZŠ“

Stručný obsah:

 • efektivní formy a metody pro rozvoj čtenářské gramotnosti
  • seznámení s analyticko-syntetickou metodou využívající prvky genetické metody
  • použití formativního hodnocení při výuce techniky čtení v 1.–3. ročníku
 • efektivní formy a metody pro rozvoj matematické gramotnosti
  • představení praktického použití a využití pomůcky dopočítadlo
  • systém výuky matematiky aplikující čtenářské dovednosti
 • efektivní formy a metody s využitím počítačové gramotnosti
  • představení využití výukových videí v domácí přípravě žáků
  • představení multimediálních materiálů pro 1. stupeň ZŠ

Rozsah:  4 vyučovací hodiny

Cena za účastníka: 690 Kč

Pro přihlášení se na seminář nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese katerina.vasicova@nns.cz.

Pokud Vás připravovaný seminář zaujal a máte zájem o jeho realizaci u Vás na škole, kontaktujte nás. Uskutečnění kurzu je podmíněno zajištěním minimálního počtu 6 účastníků semináře.

Semináře konané v roce 2018: 22. 3. 2018 v Pacově, 17. 4. 2018 v Budíškovicích, 18. 4. 2018 v Písku, 3. 5. 2018 v Pelhřimově


LETNÍ ŠKOLA ČTENÁŘSKÉ A MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI V 1. ROČNÍKU

NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. ve spolupráci s firmou GEOM.cz pořádají akreditovaný vzdělávací seminář Letní škola čtenářské a matematické gramotnosti.

Termín: (večer) 19. 8. 2018 – 24. 8. 2018 (dopoledne)

Místo:  Hotel Petra, Ještědská 680/121, Liberec 8 – Hanychov  (http://www.hotelpetra.cz/cs/)

Lektor:  Mgr. Miloš Novotný (pedagog, tvůrce metody a spoluautor materiálů)

Letní škola předkládá ucelený soubor seminářů zaměřených na efektivní využití metod a forem práce při výuce českého jazyka a matematiky v 1. ročníku ZŠ, představí metodu tří startů (analyticko-syntetickou metodu využívající prvky genetické metody), seznamuje se soubory vzdělávacích materiálů pro 1. ročník ZŠ „Čteme a píšeme s Agátou“ a „Matýskova matematika“ se zaměřením na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a možnostmi využití počítačové gramotnosti pro výuku českého jazyka a matematiky.

Kurz nabízí soubor praktických činností s výukovými materiály „Čteme a píšeme s Agátou“ a „Matýskova matematika“, metodický vývoj typů cvičení, využití výukových videí ve výuce a domácí přípravě žáka, přesahy do dalších vzdělávacích oblastí.

Kurz je určen vyučujícím 1. stupně ZŠ, zejména těm, kteří budou poprvé nebo po delší době vyučovat v 1. ročníku.

Rozsah: 32 vyučovacích hodin

Cena za účastníka:  7 990 Kč

      zahrnuje kurzovné (32 hod.), ubytování a plnou penzi po dobu konání letní školy

Pro přihlášení se na seminář nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese katerina.vasicova@nns.cz nebo telefonním čísle 608 083 358.