Semináře

Pořádáme pro Vás akreditované vzdělávací semináře vedené spoluautory učebních materiálů „Matýskova matematika“, na kterých bychom Vás rádi seznámili především s tím, co prostřednictvím metodické příručky nelze sdělit.

Aktuální termíny seminářů:

SEMINÁŘ „INSPIRACE PRO ČESKÝ JAZYK A MATEMATIKU NA 1. STUPNI ZŠ“

22. 3. 2018 v Pacově (od 13 hod.)

„LETNÍ ŠKOLA ČTENÁŘSKÉ A MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI V 1. ROČNÍKU“

19. 8. 2018 (večer)– 24. 8. 2018 (dopoledne) v Liberci

Pro přihlášení se na seminář nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese katerina.vasicova@nns.cz


SEMINÁŘ „VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍCH MATERIÁLŮ PŘI VÝUCE NA 1. STUPNI“ se zaměřením na „Matýskova matematika a Čteme a píšeme s Agátou“

Stručný obsah:

 • představení a prvotní seznámení s multimediálními materiály a jejich funkcionalitou
 • seznámení se základním ovládáním MIUč+ (multimediálních materiálů)
 • možnosti využití multimediálních materiálů zejména při výuce v Matematice a Českém jazyce
 • seznámení s dalšími možnostmi práce s MIUč+, např. vkládání a sdílení vlastních materiálů
 • praktické vyzkoušení si nově nabytých vědomostí
 • řízená diskuze

Rozsah: 4 vyučovací hodiny

Cena za účastníka: 690 Kč

Lektor: Mgr. Miloš Novotný

Aktuální termíny seminářů:

Nové termíny a místa konání připravujeme, pokud máte předběžný zájem se semináře účastnit kontaktujte nás na katerina.vasicova@nns.cz.


SEMINÁŘ “INSPIRACE PRO ČESKÝ JAZYK A MATEMATIKU NA 1. STUPNI ZŠ“

Aktuální termíny seminářů:

22. 3. 2018 v Pacově (od 13 hod.)

Stručný obsah:

 • efektivní formy a metody pro rozvoj čtenářské gramotnosti
  • seznámení s analyticko-syntetickou metodou využívající prvky genetické metody
  • použití formativního hodnocení při výuce techniky čtení v 1. – 3. ročníku
 • efektivní formy a metody pro rozvoj matematické gramotnosti
  • představení praktického použití a využití pomůcky dopočítadlo
  • systém výuky matematiky aplikující čtenářské dovednosti
 • efektivní formy a metody s využitím počítačové gramotnosti
  • představení využití výukových videí v domácí přípravě žáků
  • představení multimediálních materiálů pro 1. stupeň ZŠ

Rozsah:  4 vyučovací hodiny

Cena za účastníka: 690 Kč

Nové termíny a místa konání připravujeme, pokud máte předběžný zájem se semináře účastnit kontaktujte nás na katerina.vasicova@nns.cz.

Pokud vás připravovaný seminář zaujal a máte zájem o jeho realizaci u vás na škole, kontaktujte nás. Uskutečnění kurzu je podmíněno zajištěním minimálního počtu 6 účastníků semináře.


LETNÍ ŠKOLA ČTENÁŘSKÉ A MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI V 1. ROČNÍKU

NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. ve spolupráci s firmou GEOM.cz pořádají akreditovaný vzdělávací seminář Letní škola čtenářské a matematické gramotnosti.

Termín: (večer) 19. 8. 2018 – 24. 8. 2018 (dopoledne)

Místo:  Hotel Petra, Ještědská 680/121, Liberec 8 – Hanychov  (http://www.hotelpetra.cz/cs/)

Lektor:  Mgr. Miloš Novotný (pedagog, tvůrce metody a spoluautor materiálů)

Letní škola předkládá ucelený soubor seminářů zaměřených na efektivní využití metod a forem práce při výuce Českého jazyka a Matematiky v 1. ročníku ZŠ, představí metodu tří startů (analyticko-syntetickou metodu využívající prvky genetické metody), seznamuje se soubory vzdělávacích materiálů pro 1. ročník ZŠ „Čteme a píšeme s Agátou“ a „Matýskova matematika“ se zaměřením na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a možnostmi využití počítačové gramotnosti pro výuku v českém jazyce a matematice.

Kurz nabízí soubor praktických činností s výukovými materiály „Čteme a píšeme s Agátou“ a „Matýskova matematika“, metodický vývoj typologií cvičení, využití výukových videí ve výuce a domácí přípravě žáka, přesahy do dalších vzdělávacích oblastí.

Kurz je určen vyučujícím 1. stupně ZŠ, zejména těm, kteří budou poprvé nebo po delší době vyučovat v 1. ročníku.

Rozsah: 32 vyučovací hodiny

Cena za účastníka:  7 990 Kč

zvýhodněná cena 6 490 Kč pro přihlášené do 30. 6. 2018

      zahrnuje kurzovné (32 hod.), ubytování a plnou penzi po dobu konání letní školy

Pro přihlášení se na seminář nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese katerina.vasicova@nns.cz nebo telefonním čísle 608 083 358.