Pořádáme pro Vás prezenční akreditované vzdělávací semináře vedené spoluautory učebních materiálů „Čteme a píšeme s Agátou“, „Matýskova matematika“ a „Objevujeme a poznáváme s Oskarem“, na kterých bychom Vás rádi seznámili především s tím, co prostřednictvím metodické příručky nelze sdělit.


Aktuálně pořádané semináře:

Semináře na objednání:


Chcete-li se přihlásit na seminář, kontaktujte nás prosím na e-mailové: adrese rehackova@nns.czSEMINÁŘ „ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST V 1. ROČNÍKU“

Stručný obsah:

   • úvodní seznámení a představení metody tří startů
   • inspirace pro budování základů čtenářské gramotnosti v období vyvození písmen, slabik a čtení slov s prvními krátkými texty včetně seznámení s vhodnými typovými cvičeními
   • inspirace pro budování základů čtenářské gramotnosti při výuce čtení slov složitější stavby a krátkých textů včetně seznámení s dalším vývojem vhodných typových cvičení až po systematickou práci s texty na konci 1. ročníku ve spojitosti s výukou v navazujících ročnících
   • obeznámení s přesahy výuky čtení a psaní s porozuměním do jiných vyučovacích oblastí
   • získání vybraných vzdělávacích materiálů zdarma
   • řízená diskuze

Rozsah: 8 vyučovacích hodin

Cena za účastníka: 1 490 Kč

Lektoři: Mgr. Miloš Novotný, Mgr. Alena Bára Doležalová

Aktuální termíny seminářů:

8. 4. 2020 v Praze *
21. 4. 2020 v Karlových Varech *
28. 4. 2020 v Olomouci *
29. 4. 2020 v Ostravě *

4. 5. 2020 v Liberci *
12. 5. 2020 v Plzni *
13. 5. 2020 v Českých Budějovicích *

9. 6. 2020 v Jihlavě *
10. 6. 2020 v Brně *
11. 6. 2020 ve Zlíně *

27. 8. 2020 v Praze *
28. 8. 2020 v Praze *
31. 8. 2020 v Brně *

* lze financovat ze Šablon

Pro přihlášení se na seminář nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese: rehackova@nns.cz

Semináře konané v roce 2018/2019: 13. 9. 2018 v Brně, 26. 9. 2018 v Českých Budějovicích, 14. 3. 2019 v Karviné, 23. 4. 2019 v Kladně, 22. 5. 2019 v Brně, 23. 5. 2019 v Miloticích, 29. 5. 2019 v Praze

Semináře konané v roce 2019/2020: 26. 9. 2019 v Českých BudějovicíchLETNÍ ŠKOLA ČTENÁŘSKÉ A MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI V 1. ROČNÍKU

NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., ve spolupráci s firmou GEOM.cz pořádají akreditovaný vzdělávací seminář Letní škola čtenářské a matematické gramotnosti.

Termín: (večer) 15. 8. 2020 – 20. 8. 2020 (dopoledne)

Místo: Hotel Petra, Ještědská 680/121, Liberec 8 – Hanychov  (http://www.hotelpetra.cz/cs/)

Lektor: Mgr. Miloš Novotný (pedagog, tvůrce metody a spoluautor materiálů)
            Mgr. Zdeněk Brom (pedagog)

Letní škola Vám představí metodicko-didaktickou formu práce při výuce českého jazyka, matematiky a prvouky v 1. ročníku ZŠ. Seznámí Vás s výukovými materiály „Čteme a píšeme s Agátou“, „Matýskova matematika“ a „Objevujeme a poznáváme s Oskarem“ zaměřenými na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti.

Získáte řadu námětů využitelných ve Vaší praxi a proberete konkrétní postupy umožňující aktivní propojení všech předmětů. Seznámíte se i s multimediální interaktivní učebnicí (MIUč+) a možnostmi, jak zapojit všechny žáky do výuky, přitom nezapomenout na žáky s inkluzí.

Letní škola je vhodná pro všechny vyučující, kteří učí v 1. ročníku. Kurzem Vás provede zkušený učitel a spoluautor řady učebnic Mgr. Miloš Novotný, tvůrce myšlenky metoda tří startů.

Rozsah: 32 vyučovacích hodin

Cena za účastníka: 8 090 Kč

          zahrnuje kurzovné (32 hod.), ubytování a plnou penzi po dobu konání letní školy

Pro přihlášení na seminář nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese: rehackova@nns.cz

Hodnocení semináře jeho účastníky:

„Letní škola byla velmi inspirující. Oceňuji vynikající nasazení a profesionalitu. Děkuji za podnětný kurz.“ (účastnice Letní školy – 10 let praxe)

„Obsah a náplň kurzu mě velmi oslovily a nadchly. Metodické zpracování řady učebnic a MIUč+ mi nalily pracovní novou krev do žil.“ (účastnice Letní školy – 25 let praxe)

„Mám 30letou praxi, ale i přesto byla LŠ pro mě velmi inspirativní a přínosná. Doporučuji.“ (účastnice Letní školy – 30 let praxe)

Semináře konané v roce 2018: 19.–24. 8. 2018 v Liberci
Semináře konané v roce 2019: 18.–23. 8. 2019 v LiberciLETNÍ ŠKOLA ČTENÁŘSKÉ A MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI VE 2. ROČNÍKU

NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., ve spolupráci s firmou GEOM.cz pořádají akreditovaný vzdělávací seminář Letní škola čtenářské a matematické gramotnosti.

Termín: (večer) 15. 8. 2020 – 20. 8. 2020 (dopoledne)

Místo: Hotel Petra, Ještědská 680/121, Liberec 8 – Hanychov  (http://www.hotelpetra.cz/cs/)

Lektor: Mgr. Miloš Novotný (pedagog, tvůrce metody a spoluautor materiálů)
            Mgr. Zdeněk Brom (pedagog)

Letní škola 2 je vhodná pro učitele 2. ročníků, pro pedagogy vyučující podle souboru AMOS a pro absolventy semináře Letní škola čtenářské a matematické gramotnosti v 1. ročníku. Seznámí Vás s výukovými materiály „Čteme a píšeme s Agátou“, „Matýskova matematika“ a „Objevujeme a poznáváme s Oskarem“ pro 2. ročník základní školy, získáte řadu námětů využitelných ve Vaší praxi a proberete konkrétní postupy umožňující aktivní propojení všech předmětů. Opět se setkáte s multimediální interaktivní učebnicí (MIUč+) a možnostmi, jak zapojit všechny žáky do výuky, přitom nezapomenout na žáky s inkluzí.

Kurzem Vás provede zkušený učitel a spoluautor řady učebnic Mgr. Miloš Novotný, tvůrce myšlenky metoda tří startů.

Rozsah: 32 vyučovacích hodin

Cena za účastníka: 8 090 Kč

          zahrnuje kurzovné (32 hod.), ubytování a plnou penzi po dobu konání letní školy

Pro přihlášení na seminář nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese: rehackova@nns.cz

Hodnocení semináře jeho účastníky:

„Skvělé, přála bych si, aby seminář příště absolvovaly i mé kolegyně.“

„Během kurzu byla nasazena laťka velmi vysoko. Propojení jednotlivých předmětů do jednoho celku je úžasná myšlenka.“

„Letní škola je inspirující, lektorem je přímo autor učebnic; srpnový termín je ideální pro nastartování do nového školního roku.“ (účastnice – 25 let praxe)

Semináře konané v roce 2019: 18.–23. 8. 2019 v LiberciSEMINÁŘ „INSPIRACE PRO VÝUKU V 1. ROČNÍKU“

Stručný obsah:

   • představení metody tří startů, tj. analyticko-syntetická metoda využívající prvky genetické metody
   • seznámení se vzdělávacími strategiemi ve výuce českého jazyka doplněné o praktické ukázky s multimediální interaktivní učebnicí (MIUč+)
   • představení doplňkových materiálů (Zdokonalujeme čtení, Zdokonalujeme psaní, Kartičky s myšlenkovými mapami, Kartičky k básničkám, stavebnice ROTO abeceda)
   • seznámení se vzdělávacími materiály „Matýskova matematika“
   • představení praktického použití a využití pomůcky Magnetické dopočítadlo
   • seznámení s možností propojení materiálů „Čteme a píšeme s Agátou“ s aktualizovaným vydáním „Matýskovy matematiky“ a „Objevujeme a poznáváme s Oskarem“

Rozsah:  4 vyučovací hodiny

Cena za účastníka: 690 Kč

Aktuální termíny seminářů: 24. 3. 2020 v Ústí nad Orlicí

Pro přihlášení se na seminář nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese: rehackova@nns.cz

Semináře konané v roce 2018: 22. 3. 2018 v Pacově, 17. 4. 2018 v Budíškovicích, 18. 4. 2018 v Písku, 3. 5. 2018 v Pelhřimově
Semináře konané v roce 2019: 20. 3. 2019 v Miloticích, 4. 4. 2019 v Jindřichově Hradci


Pokud vás některý seminář zaujal a máte zájem o jeho realizaci u Vás na škole, kontaktujte nás. Uskutečnění kurzu je podmíněno zajištěním dohodnutého minimálního počtu účastníků semináře.


Dále organizujeme tyto semináře (na objednání):


SEMINÁŘ „VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍCH MATERIÁLŮ PŘI VÝUCE NA 1. STUPNI“

Stručný obsah:

   • představení a prvotní seznámení s multimediálními materiály pro 1. stupeň ZŠ a jejich funkcionalitou
   • seznámení se základním ovládáním MIUč+ (multimediálních materiálů)
   • možnosti využití multimediálních materiálů 
   • seznámení s dalšími možnostmi práce s MIUč+, např. vkládání a sdílení vlastních materiálů
   • praktické vyzkoušení si nově nabytých vědomostí
   • řízená diskuze

Rozsah: 4 vyučovací hodiny

Cena za účastníka: 690 Kč

Lektor: Bc. Jakub FančovičSEMINÁŘ „VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍCH MATERIÁLŮ PŘI VÝUCE NA 2. STUPNI“

Stručný obsah:

   • představení a prvotní seznámení s multimediálními materiály pro 2. stupeň ZŠ a jejich funkcionalitou
   • seznámení se základním ovládáním MIUč+ (multimediálních materiálů)
   • možnosti využití multimediálních materiálů 
   • seznámení s dalšími možnostmi práce s MIUč+, např. vkládání a sdílení vlastních materiálů
   • praktické vyzkoušení si nově nabytých vědomostí
   • řízená diskuze

Rozsah: 4 vyučovací hodiny

Cena za účastníka: 690 Kč

Lektor: Bc. Jakub Fančovič