Geometrie pro 4. ročník, strana 28, úvod A

Geometrie pro 4. ročník, strana 28, cvičení 1

Geometrie pro 4. ročník, strana 28, cvičení 2

Geometrie pro 4. ročník, strana 28, cvičení 3a

Geometrie pro 4. ročník, strana 28, cvičení 3b

Geometrie pro 4. ročník, strana 28, cvičení 3c

Geometrie pro 4. ročník, strana 28, cvičení 3d

zpet na 27vpred na 29