Geometrie pro 4. ročník, strana 30, úvod A

Geometrie pro 4. ročník, strana 30, cvičení 1

Geometrie pro 4. ročník, strana 30, cvičení 2

Geometrie pro 4. ročník, strana 30, cvičení 3

Geometrie pro 4. ročník, strana 30, cvičení 4

zpet na 29vpred na 31