Geometrie pro 4. ročník, strana 44, úvod A

Geometrie pro 4. ročník, strana 44, cvičení 1

Geometrie pro 4. ročník, strana 44, cvičení 2

Geometrie pro 4. ročník, strana 44, cvičení 3a

Geometrie pro 4. ročník, strana 44, cvičení 3b

zpet na 43vpred na 45