Geometrie pro 5. ročník, strana 2, cvičení 1

vpřed na 3