Matýskova matematika, 1. díl, strana 7, cvičení 1

Matýskova matematika, 1. díl, strana 7, cvičení 2

zpět na 6vpřed na 8