Matýskova matematika, 5. díl, strana 6, cvičení 1

Matýskova matematika, 5. díl, strana 6, cvičení 2

Matýskova matematika, 5. díl, strana 6, cvičení 3

vpred na 7Matýskova matematika, 5. díl – strana 5 (aktualizované vydání)