Matýskova matematika, 6. díl, strana 2, cvičení 1, úvod

Matýskova matematika, 6. díl, strana 2, cvičení 1

Matýskova matematika, 6. díl, strana 2, cvičení 2

Matýskova matematika, 6. díl, strana 2, cvičení 3

vpred na 3Matýskova matematika, 6. díl – strana 1 (aktualizované vydání)