1. PŘEDKLÁDÁ UČIVO PO PŘIMĚŘENÝCH NÁVAZNÝCH DIDAKTICKÝCH KROCÍCH

 • ČÍSELNÉ OBORY
 • OPAKOVÁNÍ TYPOLOGIÍ CVIČENÍ (KAŽDÝ ŽÁK DOSTÁVÁ SVŮJ ČAS NA POCHOPENÍ)
 • PROPOJENÍ TYPOLOGIÍ CVIČENÍ

2. PROPOJUJE UČIVO DO SOUVISLOSTÍ S BĚŽNÝM ŽIVOTEM

 • POČÍTÁNÍ V REÁLNÉM SVĚTĚ
 • VÝUKA HODIN
 • FINANČNÍ GRAMOTNOST
 • ZLOMKY
 • DÉLKA, HMOTNOST, OBJEM, ČAS, OBSAH
 • GEOMETRIE

3. VYUŽÍVÁ ŠIROKOU NABÍDKU FOREM A METOD PRÁCE

 • UČEBNICE OBSAHUJÍ SCHEMATICKÁ SHRNUTÍ
 • MULTIMEDIÁLNÍ INTERAKTIVNÍ UČEBNICE MIUč+
 • DOPOČÍTADLO (POMŮCKA PRO ZNÁZORNĚNÍ ZÁKLADNÍCH MATEMATICKÝCH OPERACÍ)
 • VÝUKOVÁ VIDEA (WWW.MATYSKOVA-MATEMATIKA.CZ)

4. APLIKUJE ČTENÍ S POROZUMĚNÍM

 • VZÁJEMNÉ POSILOVÁNÍ ČTENÍ, PSANÍ A POČÍTÁNÍ V 1. ROČNÍKU
 • VYHLEDÁVÁNÍ MATEMATICKÝCH INFORMACÍ V TEXTU
 • INTERPRETACE MATEMATICKÝCH INFORMACÍ POMOCÍ GRAFŮ

5. PODPORUJE ROZVOJ VZDĚLÁVACÍHO SEBEVĚDOMÍ

 • DVOJÍ STRÁNKOVÁNÍ
 • PRÁCE SE ZADÁNÍM