Matýskova matematika pro 4. ročník

Řadě učebnic a pracovních sešitů pro výuku matematiky ve 4. ročníku ZŠ byla udělena schvalovací doložka MŠMT: “Schválilo MŠMT č. j.: MSMT-25 873/2015 dne 20. října 2015 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Matematika a její aplikace s dobou platnosti šest …

Akční nabídky Matýskova matematika pro školní rok 2015/2016

Připravili jsme akční nabídky pro školy, které umožňují získat jednotlivé MIUč+ Matýskova matematika pro 1.–3. ročník zdarma. MIUč+ obsahují interaktivní verze učebnic Matýskova matematika, interaktivní verze pracovních sešitů Procvičujeme s Matýskem, interaktivní cvičení, animace, webové odkazy a audia. Více informací na www.nns.cz

Matýskova matematika pro 3. ročník

Řadě učebnic a pracovních sešitů pro výuku matematiky v 3. ročníku ZŠ byla udělena schvalovací doložka MŠMT a všechny díly jsou k dispozici skladem. Řada matematiky pro 3. ročník se liší od řady pro 1. a 2. ročník ve formátech učebnic a pracovních sešitů. Učebnice pro 3. ročník mají formát B5 a pracovní sešity …