Geometrie pro 4. ročník, strana 31, úvod A

Geometrie pro 4. ročník, strana 31, cvičení 1

Geometrie pro 4. ročník, strana 31, cvičení 2

Geometrie pro 4. ročník, strana 31, cvičení 3

Geometrie pro 4. ročník, strana 31, cvičení 4

zpet na 30vpred na 32