Geometrie pro 4. ročník, strana 45, úvod A

Geometrie pro 4. ročník, strana 45, úvod B

Geometrie pro 4. ročník, strana 45, cvičení 1

Geometrie pro 4. ročník, strana 45, cvičení 2

Geometrie pro 4. ročník, strana 45, cvičení 3

zpet na 44vpred na 46