Matýskova matematika 7. díl (doporučeno pro 3. ročník ZŠ)

Opakování
Orientace na číselné ose; jednotky, desítky
Sčítání a odčítání
Zápis a řešení slovních úloh
Sčítání a odčítání
Písemné sčítání a odčítání
Finanční gramotnost (Kč, €)
Násobení a dělení čísly 2, 3
Násobení čísly 0, 1, 10 a dělení čísly 1, 10
Násobení a dělení čísly 4, 5
Násobení a dělení čísly 6, 7
Násobení a dělení čísly 8, 9
Početní operace se závorkami
Hodiny a určování času
Zkoušky správnosti
Jednociferná, dvojciferná a trojciferná čísla
Sudá a lichá čísla
Zaokrouhlování na desítky
Sčítání a odčítání dvojciferných čísel
Sčítání a odčítání bez přechodu přes základ 10
Sčítání do celých desítek a odčítání k celým desítkám
Sčítání a odčítání s přechodem přes základ 10
Sčítání a odčítání více čísel
Početní operace bez závorek a se závorkami
Násobení mimo rozsah malé násobilky
Písemné násobení – vyvození
Dělení mimo rozsah malé násobilky
Jednotky délky, hmotnosti, objemu, času, teploty a rychlosti
Jednoduché převody jednotek
Zlomky – úvodní seznámení

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *