Právě vyšla samostatná učebnice a pracovní sešit geometrie pro 5. ročník

V rámci řady Matýskova matematika pro 1. stupeň ZŠ vydáváme učebnice geometrie  jako samostatné učebnice již od 3. ročníku.

Nyní vyšla samostatná učebnice, pracovní sešit a doplňkový sešit k učebnici geometrie pro 5. ročník.

Celá řada má udělenu schvalovací doložku MŠMT.

Učebnice geometrie nevyžadují návaznost na předchozí díly Matýskovy matematiky.

Učivo geometrie pro 5. ročník je nejprve systematicky zopakováno a postupně lehce rozšiřováno. Učebnice směřuje především k upevnění vědomostí z předchozích ročníků a rozvoji logického uvažování při řešení úkolů. Nově jsou žáci seznámeni např. se souřadnicovým systémem. Obdobně jako v 1. a 2. díle matematiky jsou i v Geometrii zařazeny obtížnější logické úlohy s vysvětlením typové úlohy a s příklady k jejich procvičování.

Učebnici a pracovní sešit si můžete prohlédnout zde.

V srpnu 2017 vyjde multimediální interaktivní učebnice MIUč+ Matýskova matematika 5, jejíž součástí jsou interaktivní verze učebnic (1. díl, 2. díl a geometrie), pracovní sešity (1. díl, 2. díl a geometrie), interaktivní cvičení, animace a další multimédia.

Ve spodní části každé stránky učebnice naleznete klíčové pojmy, které se vztahují k probírané látce a jsou přeloženy do anglického jazyka. Audionahrávky těchto příkladů jsou namluveny rodilým mluvčím a naleznete je v multimediální interaktivní učebnici (MIUč+).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *