Geometrie pro 4. ročník, strana 25, úvod A

Geometrie pro 4. ročník, strana 25, cvičení 1


vpred na 26zpet na 24