Geometrie pro 4. ročník, strana 26, úvod A

Geometrie pro 4. ročník, strana 26, cvičení 1

Geometrie pro 4. ročník, strana 26, úvod B

Geometrie pro 4. ročník, strana 26, úvod C

Geometrie pro 4. ročník, strana 26, cvičení 2

zpet na 25vpred na 27