Matýskova matematika, 1. díl, strana 4, cvičení 1

Matýskova matematika, 1. díl, strana 4, cvičení 1

zpět na 3vpřed na 5